Kooperatif ve Birlik Çözümleri

Süt Kooperatif Seti

Genişletilebilir modüler yapı  Ortaklık tipi, bedeli, başlangıç tarihi gibi ek bilgilerin kayıt altına alınması  Hesaplaşma fiyatlarında ortaklık…

Süt Birlik Seti

Genişletilebilir modüler yapı  5200 sayılı kanuna uyumlu  Üye kooperatiflere ilişkin tanımlamalar  Ticari sistem seti özellikleri 5200 Sayılı…