Süt Kooperatif Seti

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • Ortaklık tipi, bedeli, başlangıç tarihi gibi ek bilgilerin kayıt altına alınması 
  • Hesaplaşma fiyatlarında ortaklık tipine bağlı farklı fiyat uygulaması 
  • Ticari sistem seti özellikleriT

Toplayıcıları aracılığıyla müstahsilin adresinden ya da merkezden toplu alım yapan Süt Kooperatifleri için tasarlanmış olan Süt Kooperatif Seti, ortaklık tipi, bedeli, başlangıç tarihi gibi ek bilgilerin kayıt altına alınması, hesaplaşma fiyatlarında ortaklık tipine bağlı farklı fiyat uygulaması, farklı katmanlarda ortaklık tipinin kullanımı gibi kooperatife üye müstahsiller için ek çözümler getirir.

 Kooperatifler, aynı zamanda üyeleri için çeşitli mal ve hizmet tedarik ediyor ise, hesaplaşma sonrası icmallerde bu bilgilerin de ayrıntılı olarak basımının yapılması sağlanır.

Süt Kooperatif Seti’ne, genel muhasebe, çoklu şube, konsolide cari hesap, yazarkasa ve barkod yazıcı etiketleme gibi modüllerin eklenmesiyle, ilgili kooperatife ait çeşitli iştirakler, büyük süt üreticileriyle olan ticari ilişkiler, market ve benzin istasyonu gibi satış noktalarına ait detaylı süreç takipleri gerçekleştirilebilir. 

Tüm bu süreçlerin tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebeleştirilmesi sağlanır.