Süt Birlik Seti

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • 5200 sayılı kanuna uyumlu 
  • Üye kooperatiflere ilişkin tanımlamalar 
  • Ticari sistem seti özellikleri

5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan süt birliklerinin üye müstahsilleri ve kooperatiflerle ilgili takip etmesi gereken tüm işlemler, Süt Birlik Seti ile sağlanmaktadır. 

Üye kooperatiflere ilişkin tanımlamalar, alınan süt ürünlerinin rotalara göre dağılımı, dağıtım fişleri ve makbuzlar arasında bağlantı, sanal makbuzlar, destekleme prim tahakkuk işlemleri, üyelik aidatlarının takibi, çiftçi belgesi, birlik primi, damızlık birlik primi, stopaj, damga ve birlik kesintileri gibi pek çok tanımlama ve işlemler sette mevcuttur.

Diğer PARALOG® çözümlerinde olduğu gibi, süt birliklerinin alım ve satış işlemlerinden doğan hareketlerinin takibi, tüm bilgilerin muhasebeleştirilmesi, market ve mağaza organizasyonu, toplu alım ve toplayıcı işlemleri, hesaplaşma süreçleri, katmanlı fiyat uygulamaları gibi onlarca ek modül ve özellik sete dahil edilerek birlik genelinde kurumsal kaynak planlaması yapılabilmektedir.