Yakamoz Satış Seti

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • İleri stok, ileri finans ve ileri ticari modüller 
  • Plasiyer uygulamaları 
  • Ayrıntılı raporlama

Ağırlıklı olarak alım ve satış işlemleriyle uğraşan işletmeler için tasarlanmış olan Yakamoz Satış Seti, ileri stok, ileri finans ve ileri ticari modüllerin yanı sıra plasiyer uygulamalarını kapsar. ​

Gelişmiş ticari modül içerisinde kullanıcılarına, satış tipleri, sipariş dağıtım planlaması, konsinye işlemleri, müşteri satış kotaları gibi düzenekler sağlar.

Ticari analiz raporları, kota gerçekleme raporları gibi olanaklar ile satış yönetimine ve planlamaya yardımcı olacak oldukça kıymetli bilgiler sağlar.