Yakamoz İleri Satış Seti

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • İleri stok, ileri finans ve ileri ticari modüller 
  • Plasiyer uygulamaları 
  • Genel muhasebe uygulamaları

Yakamoz satış setinin sağladığı gelişmiş özelliklere ek olarak Genel Muhasebe modülünü kapsar. Böylece bir işletmenin ön muhasebe verileri ile birlikte tek düzen hesap planına uygun olarak genel muhasebe kayıtları da eş zamanlı olarak oluşturulur. 

Alım ve satış hareketleri ile program içinde gerçekleştirilen tüm diğer hareketlere ait muhasebe kayıtları birebir entegrasyon ile otomatik olarak muhasebe fişlerine dönüştürülebilir. 

Ayrıca sunulan tekil entegrasyon seçeneği ise sadece istenen kayıtların muhasebeleştirilmesine imkan sağlar.

TCMB’den otomatik güncellenen döviz kurları, kullanıcı tanımlı kurlar, vade farkları ve kur farkları, mutabakat mektupları, SMS işlemleri, vergi raporu, alt hesap kullanımı, satırda iskonto uygulamaları, stok ve müşteri performans raporları, stok rafta kalma süresi raporu gibi gelişmiş finansal takipler Yakamoz İleri Satış Seti’yle birlikte işletmelerin hizmetine sunulmaktadır.