Üretim Maliyet Seti

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • Toplu formulüze üretim 
  • Genel muhasebe işlemleri 
  • Maliyet muhasebesi

Maliyet Muhasebesi, üretim yapan işletmeler için olmazsa olmazlar arasındadır. Üretim Maliyet Seti, Üretim Sistemi Seti’ne ek olarak maliyet muhasebesini de içeren komple bir çözümdür. 

Üretim hareketleri sonucunda mamulün hammadde maliyetine ek olarak işçilik ve genel üretim giderlerini belli usullere göre paylaştırılır ve mamulün gerçek maliyeti bulunur.

Farklı üretim teknikleri ve farklı yaklaşımlar için parametrik yapılı olan maliyet muhasebesi istendiğinde genel muhasebeden alınan verilerin ön muhasebeye yedirilmesi, istendiğinde de fiili olarak tüm üretim hareketlerinin analiz edilmesiyle maliyet hesaplama gibi farklı yöntemleri destekleyen ileri yazılım tekniklerinin bir arada kullanıldığı etkili çözümlerdendir.