Ücret Bordrosu

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • Online SGK işlemleri 
  • Çoklu şube işlemleri
  • 5510 sayılı yasasının tüm gerekleri

İşletmeye bağlı farklı işyerlerini tanımlama, farklı tehlike sınıflarına göre muafiyetlerin belirlenmesi, brütten nete / netten brüte tahakkuk, ek ödeme ve kesinti sahaları, ay içi ödeme ve avanslar ile bunlara ait vergi ve kesintilerin hesaplanarak düşülmesi, personel yakınları ve Asgari Geçim İndirimi’ne ne şekilde etki edeceği gibi temel fonksiyonların tümünü içerir.

İnternet üzerinden SGK sitesine girilip manuel olarak yürütülen personel işe giriş bildirimleri, işten çıkış bildirimleri, aylık prim ve hizmet bildirimi gibi işlemler gerekli erişim bilgileri sağlandığında kullanıcı yerine program tarafından otomatik bağlantı kurularak kullanıcının gözü önünde gerçekleştirilmektedir. 

Ücret Bordrosu, 5510 sayılı sosyal güvenlik yasasının tüm gereklerini karşılamaktadır ve yasa ile 0 uyumludur. 18-29 yaş arası çalışanların vergi açısından durumu, özel sigortası bulunan çalışanların durumu, işyerleri bazında tehlike sınıfı ayrımları, işveren işsizlik priminin takibi gibi pek çok güncel kavram program tarafından kontrol altında tutulur.

Boş puantaj oluşturma, PDKS’den puantaj bilgilerinin alınması, Excel’den belli bir şablona göre bilgi yükleme, çoklu şubesi bulunan işyerlerinde şubeler arası puantaj aktarımı, toplu tahakkuk ve toplu zarf dökümü işlemleri başarıyla yürütülür. 

Ücret Bordrosu, ticari yazılımlarla ön muhasebe veya genel muhasebe seviyesinde etkileşimli olarak çalışabilmektedir. Genel muhasebe ve İşletme Defteri yazılımlarıyla ortak veri kullanabilir.