Süt Üretim Seti

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • Rota ve stok çeşitleri bazında kayıtlar 
  • Genel muhasebe işlemleri 
  • İleri analiz raporları

İleri alım ve satış organizasyonlarıyla birlikte süt alımı da yapan (süt toplama) , bunun yanı sıra süt ürünleri üreten işletmeler için geliştirilmiş, muhasebeleştirme de dahil olmak üzere gerekli tüm fonksiyonları içeren gelişmiş bir settir.

Süt üretim işleminin süt alım süreciyle birlikte yürütülebilmesi, satılan süt ürünlerine bağlı olarak üretim yapılabiliyor olması, çeşitli rapor ve analizlerle işletmenin mevcut durumu ve geleceğine dair analizler içermesi, Süt Üretim Setini sektörel olarak yoğun tercih gören popüler bir çözüm haline getirmiştir.