Süt Toplama Sistemi

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • Rota ve stok çeşitleri bazında kayıtlar 
  • Toplu alım işlemleri 
  • Süt alım monitörü

Derece Yazılım’ın benzerlerine göre açık ara önde yürüttüğü süt sektörüne özel geliştirilmiş setlerden biridir. ​

Belli rotalar bazında süt alımı yapılan müstahsillerden hangi postalarda ne kadar süt alımı yapıldığı, rota bazında ve stok çeşitleri bazında süratli veri girişi yapılabilen, genel, rota, bölge ve müstahsil bazında kademeli ve özel fiyat uygulamalarına imkan sağlayan ve hesaplaşma dönemleri sonunda tüm işlemlerin olağanüstü bir süratle tamamlanabildiği Toplu Alım İşlemleri modülünü içerir. 

Süt alım süreci, ürün alım monitörü ile anlık olarak izlenir.

Süt alımının yanı sıra müstahsillere çeşitli mal ve hizmet satışları da yapılıyor olabilir. Bu durumda hesaplaşma sonrası alınacak müstahsil projeksiyon icmali, rota icmali gibi analizlerle müstahsilden alınan süt miktarları ve uygulanan fiyatlar, müstahsile satışı yapılan mal ve hizmetler, yasal kesintiler ve daha pek çok bilgi topluca görülebilir.

Gerektiğinde henüz tamamlanmamış bir hesaplaşma dönemi için süt alım trendine bağlı olarak dönem sonu ödeme durumu irdelenerek planlama için önemli veriler elde edilir.