Süt Sistem Seti

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • Rota ve stok çeşitleri bazında kayıtlar 
  • Genel muhasebe işlemleri 
  • İleri stok, ileri ticari, ileri finans, plasiyer işlemleri

Süt alımı yapan işletmelerde süt alım işlemleriyle birlikte diğer mal ve hizmetlere ilişkin alım ve satış organizasyonunun yürütülmesine imkan sağlayan, içerdiği genel muhasebe modülü ile tüm hareketlerin entegre biçimde muhasebeleştirilebildiği gelişmiş bir settir.

Toplu alım modülünün getirdiği tüm olanaklarla birlikte ileri stok, ileri ticari, ileri finans, plasiyer ve gelişmiş ticari modülleriyle sağlanan düzenekleri kapsar.