Sıcak Satış Seti

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • Plasiyerli Sıcak Satış Modülü 
  • El terminali işlemleri 
  • Ayrıntılı rapor ve analizler

Alım ve satış işlemleri için Yakamoz İleri Satış Seti ile birlikte sunulan olanaklara ilave olarak Plasiyerli Sıcak Satış Modülünü de kapsayan, toptan ve perakende satış sektörünün ihtiyaçlarına Derece Yazılım’a özgü benzersiz yazılım düzenekleri ile çözüm üreten gelişmiş bir settir.

Sahada el terminali (pocket pc) kullanılarak yapılabilen işlemlerin tamamı bu Sıcak Satış Seti’nde mevcuttur ve el terminali kullanılmaksızın da yürütülebilmektedir.

Müşteri uğrama raporu, Satış analiz raporu, Masraf analiz raporu ve Genel analiz raporu gibi çeşitli rapor ve analizler alınarak satış kanalı etkin biçimde yönetilebilmektedir. 

Sıcak Satış Seti, el terminali ile sahada yürütülen işlemlerin GPRS aracılığıyla doğrudan merkeze aktarılması, merkezde değişen stok, fiyat, miktar, müşteri riskleri vb türden bilgilerin sahaya aktarılması, bluetooth, Wi-Fi, craddle üzerinden kablolu bağlantı gibi iletişim teknolojilerinin kullanımıyla el terminallerine bilgi yükleme, satış bilgilerini aktarma gibi süreçleri kısaltarak kullanıcıların iş verimliliğini artırmaktadır.

Tüm bu hareketlerin tekil ya da birebir muhasebeleştirilebiliyor olması, setin getirdiği önemli avantajlardan biridir.