Serbest Meslek Defteri

  • Hizmet hareketlerinin kaydı 
  • Demirbaşların amortisman kayıtları 
  • Ayrıntılı raporlar 
  • XML formatında beyanname çıktı

Yalnızca hizmet geliri ve/veya gideri olan işletmelerde defter kayıtlarının tutulması amacıyla geliştirilmiş, pratik veri giriş yöntemleri sunan başarılı bir çözümdür.

İşletmenin yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde kazandığı hizmet gelirleri ve katlandığı hizmet giderleri detaylı olarak tanımlanabilir.

Yürütülen faaliyetlerle ilgili kullanılan demirbaşlar için amortisman ayırma yöntemleri arasında seçim yapılabilir.

KDV, Stopaj, Serbest Meslek Kazanç Defteri, Değerleme ve Amortisman raporu gibi dökümler alınabilir.

KDV Beyannamesi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamesi tek adımda hazırlanır ve XML dosya biçiminde EBYN programına gönderilebilir.

Tüm bu işlemlere ek olarak sayfa numaralama ve defter tasdiki düzenleme kaydı gibi servis adımları sağlanmıştır.