Muhasebeci Seti

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • Ücret bordrosu, genel muhasebe 
  • Demirbaş takip sistemi 
  • İşletme defteri, serbest meslek programı

S.M.M.M’ler için geliştirilmiş, muhasebe bürolarında etkin biçimde kullanılabilen paket yazılımdır. Diğer setlerden farklı olarak Muhasebeci Seti tek bir program değildir ve birden çok kuruluş dosyası gerektirmektedir.

Ücret Bordrosu, Genel Muhasebe, Demirbaş Takip Sistemi, İşletme Defteri ve Serbest Meslek Programı yazılımları tek bir çatı altında toplanarak Muhasebeci Seti’ni oluşturur. 

Muhasebeci Seti, ön muhasebe gibi bir modül ya da program içermez. 5 (beş) farklı programın bir arada sunulduğu kompleks bir çözümdür ve Genel Muhasebe Seti’nin diğer 4 (dört) programla entegre olabilme özelliği bulunmaktadır.