İşletme Defteri Programı

İşletme Defteri tutma esasına göre çalışan kuruluşlarda yürütülen faaliyetlere ilişkin mal ve hizmet alım/satışlarının kayıt altına alınmasını, işletmenin sahip olduğu demirbaşların işlenmesi ve gerekli amortismanlarının ayrılmasını ve bu bilgilerin muhasebeleştirilmesini sağlayan oldukça pratik bir çözümdür.

İşletme Defteri Programı, gelir ve giderler için hizmet kodlarını kullanırken, ticari olarak alınan ve/veya satışı yapılan mallar için Emtea kavramını getirir. Mal ve hizmet hareketleri ile demirbaşlara ait amortismanlar programa süratli bilgi girişine imkan sağlayan fişlerle işlenir. 

Gelir & Gider durumu, İşletme hesap özeti, İşletme Defteri, KDV raporu gibi dökümler alınabilir. Defter tasdik düzenlemesi, sayfa numaralama adımları oldukça pratiktir. Gelir Geçici Vergi Beyannamesi ve KDV Beyannamesi programdaki kayıtlara göre otomatik olarak oluşturulmakta, EBYN programıyla bildirimi yapılacak veriler XML formatında çıktı olarak verilebilmektedir.

Dönemsel karlılık, dönem sonu emtea, dönemsel ortalama ve ilk giren ilk çıkar (FIFO) gibi çeşitli maliyet şekilleri seçimlik olarak kullanılabilmektedir. İlgili dönem sonunda yüzdesel olarak ne kadar kar yapıldığı ve dönem sonu gider stok miktarı girildiğinde bu bilgilere uygun olarak maliyet hesaplamaları yaptırılabilmektedir.