Genel Muhasebe Programı

Derece Yazılım’ın çeyrek asırlık tecrübesinin yansıtıldığı güçlü yazılımlardan biri de Genel Muhasebe paketidir.

Tek düzen hesap planının oluşturulması, Sınıf/Kebir/Grup/Muavin zincirine uygun olarak kademelerin belirlenmesi, alfanümerik hesap kodları, hesap kategorilerinin kullanımı ve kategori çapraz mizanı, model fiş girişleri, KDV matrahlarının ve KDV’lerin oranlarına göre ayrılarak alım ve satış beyannamelerinin kesin doğrulukta hesaplanması, konsolide hesap kavramı, sayfa numaralama ve tasdik sınır düzenlemesi, beyannamelerin EBYN programı ile gönderilebilecek şekilde XML formatına çevrilmesi, dövizli muhasebe, gelişmiş tablolar ve bilançolar programın temel olarak tüm kullanıcılarına sağladığı özelliklerdendir. 

Birden çok şubesi bulunan ve her biri için şube kodu belirtilerek fiş girişlerinin yapıldığı işletmelere özgü Çoklu Şube İşlemleri modülü ile geçmiş yıllarda popüler olarak kullanılan Enflasyon Muhasebesi modülü, programa ayrıca eklenebilmektedir.

Diğer yazılımlarla oluşturulmuş hesap planlarının tek adımla programa alınabilmesi, dinamik mizan, Excel’den kopyalama/yapıştırma, veya Excel’e kopyalama/yapıştırma gibi sayısız pratik çözüm de Genel Muhasebe programında mevcuttur.