E-Fatura

  • Gelir İdaresi uyumluluk onayı 
  • Mali mühürle imza 
  • GİB Portala girmeksizin işlem yapma 
  • Alım faturalarının otomatik aktarımı

Kurulduğu günden bugüne, yazılım ve hizmet kalitesini her zaman yüksekte tutmayı başaran ve hedeflerine hızla koşan Center Bilgisayar, Paralog e-Fatura Entegrasyon Çözümü ile sektörde öncü durumundadır. 

PARALOG e-Fatura Entegrasyon Çözümü ile birlikte e-Fatura Sunucusu üzerinden kullanıcılar; kendilerine ait bilgisayar sistemi ile, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olurlar

Kullanıcıların ayrıca GİB portala girmelerine gerek kalmaz. PARALOG e-Fatura çözümü üzerinden faturalar mühürlenir, zarflanır ve otomatik gönderilir. 

Satıcılardan gelen faturaları PARALOG e-Fatura Entegrasyon Çözümü ile ticari programa otomatik aktarmak mümkündür, böylece alım faturalarının manuel olarak tekrar kayıt yapılmasına gerek kalmaz. 

  • Etkin ve hızlı fatura işlemleri yapılabilmesini sağlar,
  • Kağıt ve sarf malzemesi tüketimini azaltır,
  • Maliyetleri düşürür,
  • Hataları minimize eder,
  • Fatura mutabakatında uyuşmazlıkları önler,
  • Denetimde kolaylık sağlar.

e-Fatura Hakkında

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK tebliği ile gerçek kişilere de e-fatura uygulamasına dahil olma hakkı tanınmıştır. Uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla “Özel Entegratörlük” müessesi 421 sıra no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. Yurtdışında e-fatura servis sağlayıcısı lığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; 

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,

06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.