Demirbaş Programı

  • Genişletilebilir modüler yapı 
  • Demirbaşların ayrıntılı kaydı 
  • Toplu bilgi girişi ve değişikliği 
  • Farklı amortisman uygulamaları

İşletme envanterinde bulunan demirbaşların ayrıntılı olarak kayıt altına alınması, normal ve hızlandırılmış amortisman hesaplama yöntemleri, menkuller/gayrimenkuller/binek otolar şeklinde demirbaş cinslerinin ayrılabiliyor olması, dönem ortasında demirbaş girişi yapılabilmesi, demirbaş transferi/çıkışı/satışı, yeniden değerleme oranlarına göre her bir demirbaşın ilgili dönemdeki değerinin hesaplanması, aylık, 3’er aylık dönemlerde amortisman hesaplama ve sonuçların aylara bölünerek işlenmesi, toplu bilgi girişi ve toplu bilgi değişikliği gibi temel fonksiyonlar içerir.

Demirbaş ana grupları, demirbaş grupları, ayrım kodları, faydalı ömür kodları, yeniden değerleme oranları, TEFE katsayıları, Ticari Kredi Faizleri gibi demirbaşları ayırmaya ya da farklı amortisman hesaplarının yapılabilmesine olanak sağlayan listeler sunar.

2004 yılından itibaren devreye giren Demirbaş Enflasyon Muhasebesi modülü, Genel muhasebe ile entegrasyon yapmayı sağlayan Demirbaş Muhasebe Entegrasyonu Modülü ve aynı işletmenin birden çok şubesi için demirbaş takibini mümkün kılan Demirbaş Çoklu Şube İşlemleri modülleri ise ihtiyaca göre programa ilave edilebilmektedir.