e-fatura ve e-defter çözümleri


+ Gelir İdaresi uyumluluk onayı
+ mali mühürle imza
+ GİB Portala girmeksizin işlem yapma
+ Alım faturalarının otomatik aktarımı


Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra nolu e-Defter tebliği ile şirketlerin noter onaylı olarak saklamak ve beyan etmekle mükellef oldukları yasal defterleri (yevmiye ve kebir) elektronik ortamda üreterek saklamalarına olanak sağlanmıştır.

Paralog e-Defter uygulaması ile Paralog Genel Muhasebe, Paralog Yakamoz ileri, Paralog Üretim ve Paralog Bumerang uygulamalarından yasal defterlerinizi e-Defter olarak oluşturabilir ve noter tasdiki gerekmeksizin mali mühürle imzalayabilirsiniz. Gelir İdaresi Uyumluluk onayı olan Paralog e-Defter uygulamamız için ayrıntılı bilgi almak için center@center.com.tr e-posta adresine iletişim bilgilerinizi gönderebilirsiniz.

e-Defter hakkında

421 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca bazı mükelleflere e-defter tutma ve e-fatura uygulaması zorunlu hale getirilmişti. 1 ve 2 Sıra Nolu e-Defter Genel Tebliğinde gerekli tanımlamalar yapılarak, başvuru, uygulama esasları belirlenmiş ve 67 Numaralı VUK sirküleri ile elektronik defter tutma zorunluluğunun başlama zamanı tereddütleri giderilmiştir.

Kimler e-defter tutacak

e- fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiş aşağıda belirtilen mükellefler;

- Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan mükellefl

- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün ürünleri veya alkollü içecek) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler.

e-fatura kapsamına giren mükellefler, e-defter uygulamasına da zorunlu olarak girerler.

e-defter başlama zamanı

Vergi Usul Kanunu Sirküleri /67 tarih 26.11.2013

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1.1.2015 tarihinden itibaren,

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1.12.2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Kurulduğu günden bugüne, yazılım ve hizmet kalitesini her zaman yüksekte tutmayı başaran ve hedeflerine hızla koşan Center Bilgisayar, Paralog e-Fatura Entegrasyon Çözümü ile sektörde öncü durumundadır.

PARALOG e-Fatura Entegrasyon Çözümü ile birlikte e-Fatura Sunucusu üzerinden kullanıcılar; kendilerine ait bilgisayar sistemi ile, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olurlar.

Kullanıcıların ayrıca GİB portala girmelerine gerek kalmaz. PARALOG e-Fatura çözümü üzerinden faturalar mühürlenir, zarflanır ve otomatik gönderilir.

Satıcılardan gelen faturaları PARALOG e-Fatura Entegrasyon Çözümü ile ticari programa otomatik aktarmak mümkündür, böylece alım faturalarının manuel olarak tekrar kayıt yapılmasına gerek kalmaz.

e-Fatura hakkında

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK tebliği ile gerçek kişilere de e-fatura uygulamasına dahil olma hakkı tanınmıştır. Uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla “Özel Entegratörlük” müessesi 421 sıra no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. Yurtdışında e-fatura servis sağlayıcısı lığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,

06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

Soru: e-fatura zorunluluk kapsamında olup belirlenen tarihten itibaren fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere uygulanan yaptırım ne olacaktır?
Cevap: Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

Soru: Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu?
Cevap: e-fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan tarafa kağıt fatura gönderilmesi gönderen tarafa herhangi bir mesuliyet yüklemez.

Soru: E-fatura uygulamasına kayıtlı bir firma büyük perakende mağazalarından yaptıkları alışverişlerinde e-faturayı nasıl temin edecekler?
Cevap: Perakende satış yapan firma ve alıcı taraf e-fatura sistemine kayıtlı ise kesilecek olan faturanın e-fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Soru: Zorunluluk kapsamındaki mükelleflerden değilim e-defter kullanmak istiyorum e-fatura uygulamasını kulllanmak zorunda mıyım?
Cevap: e-defter uygulamasına geçmek isteyen mükellefler için e-fatura kullanım zorunluluğu bulunmaktadır.

Soru: E-fatura uygulamasında sadece ticari fatura senaryosunu kullanabilir miyiz? GİB’e temel fatura senaryosu ile gelen faturaları almamak istediğimizi talep etsek bu talebimiz gerçekleşebilir mi?
Cevap: Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur. Ticari fatura Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır. Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.

Soru: E-Fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim?
Cevap: - Az sayıda fatura düzenleyen mükellefler için e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden kullanımını sağlamak amacı ile oluşturulan ve "www.efatura.gov.tr" internet adresinde hizmete sunulan e-Fatura Portalı aracılığıyla gerçekleştirilebilirler.
- Yüksek sayıda fatura düzenleyen çeşitli faturalama ihtiyaçları bulunan gelişmiş bilgi işlem sistemlerine sahip mükellefler bilgi işlem sistemlerinin e-Fatura Uygulamasına entegre edilmesi yoluyla e-fatura uygulamasından yararlanabilirler
- Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükellefler, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde yada bilgi işlem sistemi işletmek istememeleri halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır.

Soru: Aynı holding bünyesindeki birden fazla firmanın mali mühürününün tek bir akıllı karta yüklenmesi mevzuat anlamında mümkün müdür?
Cevap: Aynı holding bünyesinde de olsa farklı firmaların tek bir akıllı karta mali mühürlerini yüklenmei mümkün değildir. Ancak, kurum tarafından HSM cihazına kurumunuzun mali mühür sertifikası yüklenebilir. Birden fazla kişi bu tek HSM cihazına, erişim hakları ayarlanmış farklı bilgisayarlardan aynı anda Elektronik Mali Mühür Sertifikasını kullanabilirler.

Soru: Farklı lokasyonlarda hizmet veren bir firma, efatura portalını kullanıp farklı lokasyonlarından mali mühür dışında bir yöntem ile (e-imza, sertifika) faturaları imzalayıp gönderebilir mi?
Cevap: 5 Mart 2010 tarih ve 27512 Sayılı Resmi Gazete’de 397 Sıra No’lu Vergi usul Kanunu Genel tebliğinin yayımlanmasıyla. Elektronik Fatura Uygulaması ile ilgili usul ve esasları belirlenmiştir. e-fatura uygulamasında mali mühür/elektronik imza zorunludur. E-Fatura uygulamasını portal yöntemiyle kullanacak mükelleflerin uygulamaya mali mühür/e-imza ile girmeleri gerekmektedir.

Soru: Kullanıcı listesini, vergi numarası veya başka bir tekil alandan sorgulayabileceğimiz bir webservice olacak mıdır?
Cevap: Özel Entegrasyon Kılavuzunda da belirtildiği gibi; posta kutuları için son ve güncel kayıtlı kullanıcılar listesi "https://merkez.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jsp" adresinde yayımlanmaktadır. Kayıtlı kullanıcıların sorgulandığı web servis sadece entegratör olan kullanıcılara açıktır.

Soru: E-fatura uygulaması kayıtlı kullanıcı listesinin güncellenme sıklığı ne olacak?
Cevap: Başkanlık, kayıtlı kullanıcı listesini belirli zaman aralıkları ile güncellenmesini öngören bir düzenleme yapmayı planlanıyor. Ancak şu an için belirlenmiş bir zaman aralığı ve geçerlilik zamanı mevcut değil.

Soru: Portaldan fatura yükleme seçeneği ile ilgili, faturaların toplu bir XML dosyası ile portala yüklenmesi mümkün müdür? Her faturanın ayrı ayrı mı xml formatında yüklenmesi gerekiyor?
Cevap: Upload mekanizması ile portal kullanım kılavuzunda belirtildiği üzere yükleme yapmak mümkündür. Her fatura xml formatında oluşturulup tek kişiye gönderilecek faturalar tek bir zarfta gönderilebilir.

Soru: Portal hesabının tanımlanmaması talebimizi uygulama başvurusu sırasında mı yoksa entegrasyon başvurumuz içersinde mi iletmemiz uygun olacaktır?
Cevap: e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yöntemiyle gerçekleştirmek isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep edebilirler.

Soru: e-Defter başvurusunda bulundum e-Fatura portalımın açılmamasını talep edebilir miyim?
Cevap: e-defter kullanıcısı olabilmek için e-fatura kullanım zorunluluğu bulunmaktadır.

Soru: Hizmet birimleri olarak özel entegratorlük servisi verebilecek kurumlar henüz yayınlanmadığı için bu durumda zorunluluk kapsamına giren ve proje süresi uzun olacak şirketler için çözüm öneriniz nedir?
Cevap: Portaldan yararlanılabilir. Ancak fatura işlem hacmi büyük olan firmaların portaldan fatura göndermeleri zor olabilir. Bu süreçte diğer bir yöntem ise firmaların kendi bilgi işlem sistemlerini kurarak e-fatura entegrayonu sağlayabilmeleridir.

Soru: Özel entegratörle çalışacak mükelleflerin mali mühür almaları gerekecek mi?
Cevap: Evet. Mükellef her şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurup mali mühürünü temin ettikten sonra özel entegratörle anlaşma yapabilecektir.

Soru: Özel entegratörle çalışmaya başlayan mükelleflerin portalları açık kalabilir mi?
Cevap: Hayır. E-fatura uygulamasından sadece bir yöntemle faydalanabilir.

Soru: Özel entegratörle çalışmaya başladım ancak anlaşmazlık olması durumda portal hesabımı tekrar açtırabilir miyim?
Cevap: Özel entegratör üzerindeki hesabınızın kapatılması durumunda portal hesabınız otomatik olarak aktive olacaktır.

Soru: Uluslarası firmaların bilgi işlem sistemlerinin yurtdışı olması sebebiyle birincil arşivin yurtdışında bir yedeğinin de Türkiye'de olması mümkün mü?
Cevap: Elektronik kayıtlarda birincil ve ikincil arşiv ayrımı bulunmamaktadır. Türkiye’de ulaşılabilir bir arşivin bulunması yeterli olacaktır.

Soru: e-Ticaret yapıyorum, nihai tüketiciye düzenlediğim faturaları e-fatura olarak gönderebilir miyim?
Cevap: Nihai tüketiciye gönderilecek faturaların elektronik ortama taşınması çalışması devam eden e-arşiv tebliğinin yayımlanması ile mümkün olacaktır. Ancak şu an itibariyle e-fatura uygulaması ve EFKS kapsamında bu durum mümkün değildir.

Soru: 3a ve 3b Maddelerinde ki başvuru şartlarında bahsi geçen hazırlıkları yapabilmemiz için gerekli teknik bilgileri gönderir misiniz?
Cevap: 3a’da belirtilen tüzel kişi mükelleflerin e-faturadan yararlanma (mali mühür edinme) gerçek kişi mükelleflerin ise güvenli elektronik imzayı edinme şartıdır.
3b’de ise ise e-biletin tebliğde belirtilen şartlarda yolculara sunulma hazırlıklarından söz edilmektedir. Buradaki hazırlıklar mükellefin kendi bilgi işlem sisteminde (internet portalı dahil) yapacağı e-bilet ve e-yolcu listesi oluşturma, e-bileti yolcuya sunma ve imzalama hazırlıklarıdır. Bunun için yayınlanmış dokümanlar bulunmamaktadır. Buradaki çalışmaları tebliğdeki şartlara bağlı olarak ve kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapabilirsiniz.

Soru: Tebliğ de E-bilet ve e-yolcu listelerinin firma nüshalarının firma sistemlerinde muhafazasından bahsediliyor. Bunu şöyle mi anlamalıyız? Yolcu ya Adobe PDF formartında gönderilen bir e-bilet dosyası aynı şekilde firma veri tabanından bağımsız olarak ayrıca bir server diskinde muhafaza edilmeli midir?
Cevap: e-biletin tebliğ 9 c’de” Elektronik bilet ve yolcu listesi kâğıda basılabilen nüshaları ile aynı içerikte ve istenildiğinde aynı görüntüde basılabilecek şekilde saklanmalıdır.” Şeklinde açıklama bulunmaktadır. 9a’da saklanan nüshaların da mali mühürlü/e-imzalı olması gerektiği hususu unutulmamalıdır. Veri tabanından bağımsız olma ya da ayrı bir serverda bulunma gibi şartlar söz konusu değildir.

Soru: Bis raporunun içeriği hakkında bilgi verirmisiniz. Örnek bir rapor formatı var ise bizimle paylaşır mısınz?
Cevap: Raporun belli bir formatı yoktur. Raporda bilet ve yolcu listesi düzenleme, onaylama, yolcuya sunma, muhafaza, ibraz ve raporlama süreçleri bu süreçlerde kullanılan yazılım ve donanımlar tanıtılarak ayrı ayrı açıklanmalıdır. Ayrıca alınan güvenlik önlemleri, iş sürekliliğini sağlama ve felaketten kurtarma mekanizmaları açıklanmalıdır.

Soru: Elektronik ortamda oluşacak yolcu listesinin kağıda çıktısı otobüse verilmesi gerekmektedir denilmiş. Araca sonradan binen yolcunun bilgileri bu listede olmayacak nasıl bir yol izlememiz gerekecek?Herhangi bir sebepten veya alt yapı çalışmalarında ötürü bir acentemiz sistemden bilet kesemeyip matbaadan basılı bilet kullandığında bu biletleri sisteme nasıl işlemeli veya işlemesine gerek kalacak mı?
Cevap: Bu durumda raporlama seri-sıra nolu biletleri de kapsamaktadır. Ancak bu şekilde bilet düzenlemek istisnai bir durumdur. Süreklilik arz etmesi durumunda izin iptal edilebilir. Gerekli açıklama Tebliğde yapılmıştır.

Soru: Sadece 24 saat içerisinde gelir idaresine gönderilecek veri paketinin elektronik mühürlenmesi mi gerekiyor?
Cevap: E-Bilet raporuna imzalı biletin özet değerinin(hash değeri) alınması gerekmekte bunun için de rapor hazırlanmazdan önce bilet de imzalanmış olmalı. Sadece satış anında bilet, imzalı iletilecek şeklinde bir şart yok.