Center Bilgisayar Danışmanlık ve Projelendirme


YAZILIMLARIN UYUMLULUK ONAYI

1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, elektronik defter (e-defter) oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmak zorundadır.

http://www.edefter.gov.tr/uyumlu_program.html